tu com cong nghiep, tu dong cong nghiep, tu say bat, thiet bi che bien thuc pham girl_mehiphop: thiet bi nha bep cong nghiep
Hỗ trợ trực tuyến
Giám đốc
Mr thuy:  0914355456
Kinh Doanh
Ms Mai:  01634295812
Sản Phẩm >> Thiết bị Bếp Công Nghiệp >> Bếp chiên rán, chiên nhúng
WYG - 841
Bếp chiên ( gas) WYG - 741
GH - 978
Bếp chiên rán (Điện) WYD-852
Bếp chiên rán_nhúm (Điện) WYB-851
Bếp chiên rán_nhúng (Gas) WYB-751
Bếp chiên rán (Điện) GH-920
Bếp chiên rán (Điện) GH-974
Bếp chiên rán (Gas) GH-600
Bếp chiên rán (Điện) GH-822
Bếp chiên rán (Điện) GH821
Bếp chiên rán (Điện) GH-820
Bếp chiên rán (Điện) GH-818
Bếp chiên rán (Gas) GH-1217
Bếp chiên rán (Điện) GH-1216
Bếp chiên rán (Gas) WRZ-70
Bếp chiên rán (Gas) WYB-752
Bếp chiên nhúng đôi (Điện) EF-904
Bếp chiên nhúng đơn (Điện) EF-901
Bếp chiên nhúng đôi ?(Gas) WYA-773
Bếp chiên nhúng đôi (Gas) EF-791
Bếp chiên nhúng đơn (Điện) EF-12L
Bếp chiên nhúng (Điện) EF-12L-2
Bếp chiên nhúng đôi (Điện) EF-8L-2
Bếp chiên nhúng đơn (Điện) EF-8L
Bếp chiên nhúng đôi(Điện) WYA-871
Bếp chiên nhúng đôi (Điện) WYA-871-2
Bếp chiên nhúng đơn (Điện) EF-903
Bếp chiên : BS - 906
Bếp nhúng WYB - 751
Bếp chiên Gas GC90
Bếp chiên EF - 84
23-665
23-665
Bếp chiên WYR - 769
Bếp WTB - 16
Bếp chiên gas WGD - 700
Bếp rán đôi (Điện) HE-G2
Bếp rán (Điện) HE-G1
Bếp nướng gas WGB -110
Bếp nướng điện YXD - 201 - L
Bếp chiên GTL - 718
Bếp nướng gas YXD - 202
Bếp nướng điện YXD-60
Bếp nướng điện YXD-2-6
Bếp chiên nhúng đôi ( điện ) GFR8-8
Bếp nướng HX.Y.120.2-A
Bếp nướng điện FX- 2B
Bếp nhúng EF-903
Bếp nướng điện YXD-40-8
Bếp chiên rán Gas GS - 2
Bếp chiên nhúng GEF6
Bếp chiên nhúng đôi (Điện) EF-82
bếp chiên nhúng đơn (Điện) EF-81
Bếp chiên nhúng WYA-770-1
Bép chiên rán (Điện) GH-922
Bếp chiên nhúng 1/2WFR3-8
CÔNG TY TNHH KIM DUYỆT
Địa chỉ: HaNoi: so 6 ngo 321 duong vinh hung Q HM HoChiMinh:so 9 duong 20 P11 Q6
Tel: 091 4355 456 HN:091 6947 756 HCM:091 6229 956 * Fax: 0084-439878567
Website: www.bepkimduyet.com
Email:  info@bepkimduyet.com